user_mobilelogo

Původně jsem vystudovala adiktologii na 1. lékařské fakultě a několik let jsem se věnovala práci se závislostí a primární prevenci. Působila jsem také jako vedoucí a později odborný garant Národní linky pro odvykání.
 
V roce 2020 jsem ovšem začala pracovat v Kaleidoskopu jako DBT terapeut s klienty s poruchou osobnosti. O rok později jsem se také stala členem týmu, který pracoval s rodiny s dětmi, kde jsem také měla možnost vést skupinové terapie s Andreou.
 
Práci s rodinným systémem jsem vždy vnímala jako velmi důležitou, proto jsem se také stala frekventantkou výcviku v integrované rodinné terapii. Kromě tohoto výcviku mám také kurz krizové intervence, kurz rodinného poradenství a výcvik v motivačních rozhovorech. 
 
Věřím, že terapie, kde je přítomná celá rodina poskytuje všem členům bezpečný prostor a možnost vyjádřit své pocity a potřeby, což může být prvním krokem ke změně.